Teenuste tingimused

USEME.WORK teenuste tingimused

Pound OÜ teenuseid kasutades nõustute ka alljärgnevate tingimustega.
Kui Te ei nõustu nende tingimustega, siis ilmselt ei soovi Teie ka meie teenuseid kasutada.

Andmete turvalisus:

 • Klient edastab oma andmed vabatahtlikult, et temale osutada võimalikult personaalset teenust.
 • Pound OÜ ei edasta kliendi poolt antud andmeid kolmandatele osapooltele ega kontakteeru kliendiga muudel teemadel kui antud teenuse osutamisega seotult.
 • Kui Kliendil on põhjust varjata oma isikut ning seetõttu soovib osaleda tehingus anonüümselt,  siis Klient saab aru, et sellisel juhul ei ole Pound OÜ le teada tehingu pool, toote seaduslik omanik ning igasugune vastutuse hilisem realiseerimine on oluliselt raskendatud võrreldes olukorraga, kus Klient oma andmed Pound OÜ le edastab.
 • Kliendi telefoni number on teada vaid Pound OÜ le, asjad lähevad pesemisse/parandusse/keemilisse puhastusse tellimusenumbriga, mis tagab 100% kliendi anonüümsuse.

Olukorrad kus Pound OÜ vastutus on piiratud:

 • Tuues puhastusse oma riideeseme, annab Klient enesele aru, et tegemist on kasutatud asjaga ja peale puhastust ei saa Klient endale tagasi riideeset, mis on uus. Tagasi saadakse kasutatud riideese, mis on puhastatud.
 • Kuigi Pound OÜ kasutab teenuse osutamisel parimat kättesaadavat tehnoloogiat, ei pruugi kõik plekid tootelt selle käigus eemalduda. Parima tulemuse saame, kui kliendi poolt antav teave plekkide tekkimise asjaolude kohta on tõene. Oluline on anda plekkide tekkimise asjaolude kohta õiget infot!
 • Oluline on teada, et puhastamisele toodud riideese amortiseerub ka puhastamise käigus. Iga riideesemega tehtav toiming mõjutab riideeset. Tuues riideeseme puhastusse, Klient soovib sellist mõjutust ning arvestab sellega.
 • Riideesemete tootjad on kasutatavate materjalide tootmisel ja töötlemisel väga  spetsiifilised, mistõttu ei ole tootja juhise puudumisel või tootele paigaldatud ebaõige juhise puhul võimalik alati tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Selliselt võib riidese jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
 • Riideeseme materjali eelneval puhastamisel ja töötlemisel tekkinud kahjustuste (plekieemaldamine, puhastamine, triikimine, kuivatamine, pesemine) puhul ei ole võimalik kindlaks teha eelneva töötlemise ulatust, mahtu ja kasutatud aineid, mistõttu ei ole võimalik tagada materjali õiget reaktsiooni puhastamisele ja toote puhastumist nõutaval viisil. Riidese võib jääda puhastamata ja/või rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks.
 • Nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste puhul on teadmata nende amortisatsiooni aste, kasutatud materjali keemiline koostis, keskkond, millises need on viibinud, kasutamise tihedusest tingitud kulumisaste ja vanuseline iseärasus. Seetõttu ei ole võimalik tagada nööpide, trukkide, lukkude, lukuotsikute, pannalde, liimitud-, õmmeldud-, tikitud- või triigitud kaunistuste õiget reaktsiooni puhastamisele, nende puhastumist nõutaval viisil ning nad võivad rikneda ja/või muutuda kasutuskõlbmatuks ja/või eemalduda riideesemelt.
 • Iga toode on individuaalne ning seetõttu vaadatakse vastuvõtmisel ka Pound OÜ töötaja poolt üle. Kui defektide tekkimine on ilmne, juhib Pound OÜ töötaja sellisele võimalusele eraldi tähelepanu.
 • Pound OÜ ei vastuta taskusse unustatud esemete ega nende poolt tekitatud kahjude eest.

01.03.2022

Pound OÜ
info@useme.ee
tel: +372 522 2146

 

CLEANSTEP teenuste tingimused

 

 • Puhastamine

Cleanstep ei luba ega garanteeri, et eemaldame kõik teie esemetel olevad plekid, defektid ja vead. Nende alla kuuluvad ka peidetud plekid, defektid ja vead, mis muutuvad nähtavaks alles puhastamise, parandamise või restaureerimise käigus. Samuti ei saa me garanteerida, et suudame varjata loomulikke kulumisjälgi, eemaldada liimi või saavutada muid soovitud tulemusi. Samuti on võimalik, et vaatamata Cleanstep pingutustele Teie esemeid puhastada, parandada või restaureerida, võivad peidetud plekid, defektid või vead süveneda või nähtavamaks muutuda. Cleanstep ei vastuta selliste kahjustuste eest. Kõiki puhastamisega seotud riske kannab klient.
Nahast ja seemisnahast kingad ja käekotid võivad ajaga kuluda ja nende värv võib muutuda. Mõnikord võib seda kulumist varjata mustus, mistõttu võivad vead selguda alles puhastamise käigus. Kui see juhtub, anname teile sellest teada ja pakume teile värvi taastamise teenust. Kuna Cleanstep puhastusprotsess sellist värvimuutust ei põhjusta, ei vastuta Cleanstep selle eest. Mõnikord võib mustus tekitada läiget, mis puhastamise käigus ära kaob. Cleanstep ei vastuta puhastamisel kadunud läike eest.

 

 • Plekkide eemaldamine

Cleanstep ei saa tagada kõikide plekkide eemaldamist. Väga määrdunud sisetaldu võib olla väga raske puhastada. Puhastuse tavahind ei sisalda keeruliste või sügavale imbunud plekkide eemaldamist. Juhul kui nahal on eemaldamatu plekk, püüame pleki katta sobiva värviga. Seda protsessi ei saa teha seemisnaha, nubuknaha või kangaste puhul ning see ei kuulu puhastamise hinna hulka. Seemisnahk/nubuknahk – mõned plekid ei pruugi olla eemaldatavad ja vahel võivad plekid peale puhastamist rohkem esile tulla. Materjali omaduste tõttu ei pruugi tulemus alati rahuldav olla. Mõnel juhul võivad värvid puhastamise käigus tuhmuda ja reljeefsed pinnad viga saada.

 

 • Restaureerimine ja värvimine

Värvi taastamise käigus ei saa me garanteerida, et värvilised õmblused jäävad puutumata. Mida rohkem tööd on teie eseme taastamiseks vaja teha, seda rohkem protsesse ja tooteid on vaja kasutada. Seega võib see veidi teie esemete välimust muuta. Siiski püüame me alati saavutada võimalikult originaalilähedase tulemuse.

 

 • Vastutuse välistamine

Cleanstep pakub puhastus- ja restaureerimisteenust ning kõik meile saadetud esemed on kahjustatud või vähenenud väärtusega.

 

 • Cleanstep ei vastuta:

Mis tahes kahjustuste või defektide eest esemel, mille kohta meil ei ole sõlmitud lepingut (siia kuuluvad ka aksessuaarid nagu nööbid, kingapaelte otsad ja lisakaunistused).

Viivituste või tõrgete eest, mis ei ole meie põhjustatud.

Ebaõnnestunud paranduste eest, mis on tingitud eseme materjalist või muudest omadustest. Siiski on meil õigus juba tehtud tööde eest tasu nõuda.

Selle eest, kui pärast hooldust on teie eseme väärtus madalam tootja originaal mudelite omast.

Mistahes kahju eest, mis ei ole seotud meie teenustega või ei ole põhjustatud meie teenuste poolt.

Cleanstep kasutab tipptasemel tööstuslikke tehnikaid ja professionaalseid vahendeid ning me ei garanteeri teie eseme tootja originaal materjalide või -protsesside kasutamist. Kui originaalmaterjalid ei ole kättesaadavad, kasutame võimalikult sarnaseid materjale ja värve.

Cleanstep ei vastuta selliste tarvikute, nagu tolmukotid, lukud jms, kadumise või kahjustumise eest, millest klient ei ole meid eelnevalt teavitanud.

Kui te keeldute Cleanstepi soovitatud teenustest, ei vastuta me töö tulemuste eest, kui see teie ootustele ei vasta. Cleanstep ei hüvita midagi, mis ei lähe meie pakutavate teenuste alla.

 

 • Küsimused, kaebused ja kontaktid

Kui märkate peale meie teenuse kasutamist esemel suuremaid vigastusi või kui teil on probleeme töö kvaliteediga, peate meid sellest teavitama seitsme päeva jooksul pärast eseme kättesaamist. Kui märkate esemel kriimustusi, plekke või muid väikeseid vigu, peate meid sellest teavitama 24 tunni jooksul pärast eseme kättesaamist.

Me ei võta vastu tagastusi ega tagasimaksetaotlusi, mis põhinevad kliendi meelemuutusel. Me ei võta vastu tagastusi ega tagasimaksetaotlusi, kui klient taotles tellimuse muutmist, aga seda ei olnud võimalik täita.

Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud ebasobivatest toodetest või kauba väärkasutamisest pärast tellimuse kättesaamist.

Kui aga selgub, et süüdi oleme meie, püüame me omal kulul toodet parandada. Kui toode tuleb sel eesmärgil meile tagasi saata, hüvitame tarnekulud kehtiva tšeki või arve alusel.

Kui viga on põhjustatud kliendi poolt, maksab vigade kõrvaldamiseks tehtavad tööd kinni klient.

Nõuded lahendatakse tingimusel, et klient nõustub nende lõpliku tulemusega.

 

Cleanstep säilitab fotod kõikidest esemetest enne ja pärast tööde teostamist.

Kui teil on küsimusi, võtke palun ühendust: info@cleanstep.ee